Uživatelé

Státní sektor

  • Soudy (civilní, obchodní, trestní, insolvenční)
  • Finanční úřady
  • Notářství
  • Obce

Soukromý sektor

  • Developerské společnosti
  • Investiční společnosti
  • Banky
  • Exekutorské úřady, dražební společnosti, insolvenční správci
  • Fyzické osoby (ZP pro účely stanovení daně z nabytí majetku)